Kwaliteit Laat Je Zien keurmerk

Waar staat Kwaliteit Laat Je Zien voor?

Het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien is opgezet om zorgboeren te ondersteunen bij het bieden van kwaliteit en het voldoen aan alle wet- en regelgeving op de bijzondere plekken waar landbouw en zorg samen komen. Deze plekken variëren van groot tot klein en van agrarische ondernemingen tot zorgboerderijen met een kleine moestuin. Het keurmerk helpt zorgboeren om zich te blijven ontwikkelen en bewust keuzen te maken in hun aanbod. Het biedt deelnemers de zekerheid dat er verantwoorde zorg wordt geboden op de zorgboerderij. En financiers kunnen er van op aan dat zorgboeren voldoen aan het wettelijk kader.

Het keurmerk is uniek in de gelijkwaardige benadering van alle cliënten op de zorgboerderij met hun verschillende (wettelijke en financiële) achtergronden. Er is bijvoorbeeld één klachtenregeling die voor alle cliënten geldt en er wordt overal op dezelfde wijze getoetst. De zorgboeren maken door middel van het kwaliteitssysteem zichtbaar welke begeleiding en zorg ze bieden, aan wie en door wie.

Het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien staat voor:

  • het belang van de deelnemers staat voorop.
  • het versterken kwaliteitsbewustzijn door continu te werken aan blijven kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren.
  • alle deelnemers op de zorgboerderij worden gelijkwaardig benaderd en hebben gelijkwaardige rechten.
  • continuïteit en veiligheid.

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen Certificaat op gebied van ‘BEGELEIDING’.

Deel uw mening