Taalwerkstage

 

Taal is de belangrijkste sleutel naar contact. Voor mensen die inburgeren in onze maatschappij is taal hét middel om mee te kunnen doen. Bij Het Werkatelier bieden wij deelnemers op onze eigen locatie een veilige plek om te oefenen. Daarna staat doorstromen naar een stage, werkervaringsplek of betaalde baan centraal.

 

Deelnemers komen bij ons Werkatelier in Hezingen op de dagdelen dat ze geen lessen of andere verplichtingen hebben die nodig zijn voor hun inburgering. Daar gaan we aan de slag met eenvoudige, productiematige werkzaamheden. Omdat we kleinschalig in kleine groepen werken, kunnen we in het arbeidsproces intensief oefenen in de Nederlandse taal.

 

Eén dagdeel per week is helemaal gericht op de Nederlandse taal. We werken samen met project Taalmaatjes van de Bibliotheek en met het project: ”Het begint met taal”. De stof die in de week centraal staat en geoefend wordt, krijgt bij ons in de praktijk ook extra aandacht.

 

De opdracht gaat in eerste instantie uit van een periode van zes maanden. Hierbij zijn de eerste drie maanden een kennismakingsperiode bij het Werkatelier, de volgende drie maanden zoeken we naar mogelijkheden voor werk op vrijwillige basis in de eigen omgeving. Is dit nog niet mogelijk, dan wordt de periode bij het Werkatelier verlengd.

 

 

 

De taalwerkstage vindt volledig plaats op de locatie van Het Werkatelier. Deze taalwerkstage wordt gegeven door de zorgboerin samen met de 3e jaars stagiaire Social Work.