Op zoek naar werk of begeleiding

 

Bij het Werkatelier werken heel verschillende mensen. Sommigen worden voor een bepaalde periode in hun werk begeleid en stromen daarna door naar een andere baan. Anderen komen voor dagbesteding, lopen stage of doen vrijwilligerswerk. Weer anderen zijn juist de begeleiders of professionals in loondienst. Iedereen heeft zijn eigen taken en heeft zijn eigen verhaal. Samen vormen we een hecht team, waarin iedereen zijn eigen unieke inbreng heeft!

 

Werken onder begeleiding

Wij begeleiden en ontwikkelen graag mensen die graag willen werken, maar bij wie het nu niet lukt. De reden daarvoor kan heel verschillend zijn. Langdurige werkloosheid, psychische problemen, een handicap, een taalachterstand, of bijvoorbeeld een verslaving kunnen een grote afstand tot de arbeidsmarkt opleveren. Als deelnemers bij ons komen voor begeleiding, gaan we die afstand weer kleiner maken. Wij helpen mensen met arbeidservaringsplaatsen en gerichte begeleiding weer op weg naar werk.

 

Onze begeleiders

Wij werken met werkbegeleiders, ambulant begeleiders en trajectbegeleiders. De werkbegeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer in het Werkatelier. De ambulant begeleider werkt bij cliënten thuis, op school of op het werk. De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor het verloop van het traject van een cliënt, de rapportages en de terugkoppeling naar de opdrachtgever.

 

Onze professionals

Onze professionals in het naaiatelier, personeelszaken en de administratie zijn goed in hun vak, werken zelfstandig en hebben boven alles een sociaal hart. Wij zien dagelijks hoe belangrijk het is dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. En hoe fijn het is om daaraan bij te dragen. Als je bij het Werkatelier werkt, sta je niet alleen pal voor je vak, je staat ook midden in de maatschappij.

 

Stages en vrijwilligerswerk

Op het Werkatelier is altijd wat te doen. We hebben gemerkt dat mensen het fijn vinden om daaraan bij te dragen en wij maken daar ook graag ruimte voor. We hebben regelmatig mogelijkheden voor stageplaatsen van vmbo- tot op hbo-niveau. Daarnaast hebben we ook een aantal vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen. Wil jij ook als stagiair of vrijwilliger meedraaien in ons gezellige team? Vraag gerust naar de mogelijkheden.