4e jaar stagiaires profiel Zorg Welzijn en Samenleving onderzoekend

4e jaar studenten profiel Zorg Welzijn en Samenleving onderzoekend

Er is binnen ons bedrijf één stageplaats beschikbaar. Studenten met specialisatie Zorg of Welzijn en Samenleving worden hierbij uitgenodigd te solliciteren.

We zijn op zoek naar een flexibele 4e jaar stagiair(e), het liefst in bezit van rijbewijs B, die onderzoekend aan de slag gaat voor ons bedrijf. De onderzoeksvraag kunnen we daarbij samen opstellen. Het afgelopen jaar hebben 2 studenten onderzoek gedaan naar de Twentse Belofte en de implementatie daarvan in de gemeente Tubbergen. Hier zou vervolgonderzoek op plaats kunnen vinden. Een andere onderzoeksvraag staan we echter ook voor open. We gaan hierover graag in gesprek met je.

Het Werkatelier

Het Werkatelier is een sociale onderneming in Hezingen. Op locatie hebben we een naaiatelier, een in- en ompakservice, was- en strijkservice en werken we met hout en in de groen. Naast deze fysieke locatie hebben we diverse projecten zoals Sporten Werkt (samenwerking PMT-therapeut en werkplein Twente) en leer-werk-taal-trajecten voor statushouders. Daarnaast bieden we ambulante begeleiding voor de 14 Twentse gemeenten.

Ambulante begeleiding

Hier bezoeken we de cliënten thuis in hun eigen omgeving. De hulpvragen hierbij variëren. Soms is er bijv. opvoedingsondersteuning nodig, soms zijn er financiële problemen, sommige cliënten hebben moeite om maatschappelijke situaties te begrijpen, anderen hebben verslavingsproblematiek.

Oplossingsgericht werken

In de meeste gevallen bepaalt de gemeente (WMO) aan welke doelen we moeten werken met de cliënt en hoeveel tijd we hieraan mogen besteden. We werken oplossingsgericht. Vaak werk je samen met diverse andere instanties en met het netwerk van de cliënt.

Het Werkatelier is een jonge onderneming die open staat voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. We dagen stagiaires graag uit om hier actief in mee te denken en te ontwikkelen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden 

Reiskosten: in overleg  

Stagevergoeding : in overleg  

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief met CV naar marieke@hetwerkatelier.nl of

Bel Marieke Hansté (06-22962885) voor meer informatie.