Wij ondersteunen mensen op weg naar de arbeidsmarkt door werkervaring met begeleiding te bieden. Wij richten ons op klanten die graag weer aan het werk willen maar beperkt worden door andere problematiek en dus gebaat zijn bij ondersteuning in de vorm van begeleiding. Zo ondersteunen we ook jongeren die school verlaten en geen duidelijk carrièrepad hebben uitgestippeld.

Type trajecten:

  • Sociale activering
  • Re-integratie vanuit Wajong, Participatiewet of Ziektewet