Het Werkatelier werkt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Of dat nu is omdat ze een handicap hebben of langdurig werkeloos zijn, het Werkatelier wil deze mensen activeren en ontwikkelen naar werk. Niemand hoort langs de zijlijn te staan. Het Werkatelier zet zich in om de talenten van deze mensen te ontwikkelen en maximaal te benutten. Om meerwaarde te creëren voor henzelf, voor opdrachtgevers en voor maatschappij. Het Werkatelier is trots op haar duurzame gedachte. Wij zetten ons met hart in voor een duurzame onderneming, duurzame arbeid en duurzame producten. Het Werkatelier: made with love.